PdULS i Ikast-Brande Kommune

PdULS fungerer primært på to niveauer – kommunalt og lokalt på skolerne.

Kommunalt er der en styregruppe bestående de fire områders konsulenter, to PdULS-tovholdere, to lederrepræsentanter og en repræsentant fra skoleafdelingen.

PdULSPå kommunalt plan er der også et kommunalt PdULS, bestående af en tovholder fra hver skole. Tovholderen udpeges, i dialog med de lokale PdULS-medarbejderne, af skoleledelsen på den enkelte skole.

Lokalt på skolerne organiseres ressourcepersonerne på de fire områder i PdULS. Hvert medlem har sit specielle område.